Coaching

Bij CMore Academy vindt eenieder de coach waarmee hij of zij de klik heeft. Luisteren zonder oordelen sluit volledig aan bij onze visie. Samen op weg is onze missie..

C More Coaching Pesten

Eerst mag jij je verhaal doen over wat er allemaal gebeurd is. Dan kijken we naar de reden van het pesten... en die zijn er meestal niet! Aansluitend kijken we samen hoe we er mee aan de slag gaan. Wat past bij jou om deze pijnlijke zaak aan te pakken. Het belangrijkste is dat jij weet waar jouw kracht zit en we gaan dit in balans brengen.

C More Coaching Hoogsensitiviteit

Samen gaan we via een eerste gesprek (de intake) bekijken welk doel je wilt stellen. We gaan dit doel zeer concreet neerzetten. Zo kunnen we samen zien wanneer je jouw doel bereikt hebt. Hoogsensitiviteit kan op vele vlakken in je leven voor problemen zorgen omdat je nog niet weet hoe hiermee om te gaan. Nu voel je je eindelijk begrepen...

C More Coaching Echtscheiding

Samen gaan we via een eerste gesprek (de intake) bekijken welk doel je wilt stellen. We gaan dit doel zeer concreet neerzetten. Zo kunnen we samen zien wanneer je jouw doel bereikt hebt.

C More Coaching Suïcide - Zelfmoord

Samen gaan we jouw reden bespreken wat de reden is dat je dood wilt, of wat de reden is geweest dat je een zelfmoordpoging hebt ondernomen.

C More Coaching Trauma & Angsten

Samen gaan we jou de trauma’s of angsten laten verwerken zonder dat je ze (weer) moet gaan vertellen. Wij werken met een specifieke methode welke ervoor zal zorgen dat het verwerkingsproces in gang wordt gezet tijdens de coaching.

C More Coaching bij Depressie & stress

Tijdens het eerste gesprek wordt er duidelijkheid verkregen over wat de depressie bij jou doet en wanneer ze de kop opsteekt. Vooral is belangrijk dat we de stressor gaan ontdekken waardoor je in de depressie raakt. Het probleem achter de depressie wordt inzichtelijk gemaakt. Als we deze kennen dan gaan we hieraan werken.

C More Coaching Burn-out

Eerst bekijken we in hoeverre de burn-out je te pakken heeft. Ben je te moe dan kan er niet aan verandering worden gewerkt en starten we eerst het ‘noodplan’ op. Hierna gaan we zien vanuit welke gedachten, overtuigingen jij leeft. Dan gaan we hieraan werken omdat je gaat leren grenzen aangeven.