Assertiviteit

Assertief zijn is het eigen voelen en denken, en dus het gedrag van jezelf, laten zien. Alle acties die je onderneemt, doe je dan vanuit jezelf en niet vanuit opgelegd en aangeleerd gedrag.

Een gebrek aan assertiviteit leidt op den duur tot vervelende situaties in relaties,op de werkvloer en in de privésfeer.

Als je immers niet jezelf kan zijn, word je ziek en voel je je depressief, met alle gevolgen van dien.

Sommigen durven niet echt voor zichzelf op te komen en antwoorden vaak 'ja' maar bedoelen eigenlijk 'nee'.

Waarom zeg je ja?

  • Het is prettig om een ander een plezier te doen
  • De ander is de baas
  • Je wilt haar/hem te vriend houden
  • 'Ja' scheelt je een hoop gedoe en ruzie
  • Je krijgt een dankbare blik
  • Je vindt dat jouw mening er niet zo toe doet

Wat wil je zelf? Nee zeggen

Je kunt alleen maar goed voor je eigen belangen opkomen als je die belangen ook kent, als je weet wat je wilt, als je weet wie je bent.

Dat is niet iedereen in elke situatie gegeven. Je wil anderen immers niet kwetsen door een weigering, en door 'nee' te zeggen kan dat een pijnlijke situatie opleveren. Dergelijke situaties doen zich bijvoorbeeld voor als de ander denkt je een plezier te doen. Lief bedoeld is echter niet altijd liefdevol.

Zijn vrouwen minder assertief dan mannen? Nee, dat is een stelling die niet klopt.

Wie ben je en wat wil je en wat wil je niet? Hoe breng ik dit over in volle respect naar mijzelf en naar de ander? Dit is assertiviteit en dat kun je leren.