Feedback

Feedback wordt helaas zeer vaak verkeerd overgebracht in de communicatie. Tijdens evaluatiegesprekken, meetings en andere overlegmomenten kan feedback een zeer mooi tool zijn.
Toch wordt nog steeds feedback op de diverse werkvloeren niet gebruikt. Er wordt wel gedacht dat men feedback geeft. Hetgeen wordt gecommuniceerd is eerder positief geformuleerd kritiek geleverd.
Degene voor wie dit bestemd is neemt deze “feedback” vaak op als falen en dat is niet de bedoeling. Dit leidt niet tot de keuze om groei te realiseren maar eerder tot het terugtrekken in schuldgevoel of boosheid. Deze gevoelens en gedachten geven stress en op den duur is een persoon niet meer gemotiveerd op de werkvloer met alle gevolgen van dien.
Wat is dan feedback en hoe geef je het. Waar voldoet een goede feedback aan. In onze training feedback leer je onderscheidt te maken tussen feedback en goedbedoelde, spontaan en positief geformuleerde kritiek. Wat het kan doen als je het goed doet en wat de uitwerking is bij kritiek, hoe werkt dit bij de ander.
In de workshop ga je feedback zelf geven en ontvangen. Met ingebrachte casussen van de werkvloer en vanuit het eigen werkveld ga je feedback oefenen. Hoe feedback op te volgen aangaande het veranderingsproces te kunnen ondersteunen.
Feedback is een tool die verandering en groei teweeg kan brengen indien goed gegeven.
Dus... goede feedback is...
Bij feedback is er altijd een gezamenlijk belang
Bij feedback is er altijd een sfeer van veiligheid
Bij feedback is er altijd wordt er alleen gedrag beschreven wat gezien is
Bij feedback is gaat het altijd over actuele zaken
Bij feedback is de ik-boodschap het belangrijkste
Feedback wordt sensorisch specifiek gegeven