Trauma & Angsten

Een trauma is een bedreigende of een beangstigende gebeurtenis die duidelijk leed veroorzaakt.

Een trauma kan ontstaan naar aanleiding van een gebeurtenis die uit het niets ontstaat, of door een kwaadaardige actie van een ander individu.

 

Het woord "trauma" komt van het Grieks, en letterlijk vertaald betekent het 'verwonding'.

In de coaching bedoelen we met trauma een negatieve ervaring die een psychische wonde veroorzaakt door een onverwerkte emotie.

Wanneer men een onverwachte, ingrijpende en/of vervelende ervaring heeft gehad, kan een psychisch trauma ontstaan doordat deze emotie 'levend' gehouden wordt.

 

Wat iemand als traumatisch ervaart, is voor ieder verschillend. Het is afhankelijk van iemands karakter en of je al dan niet met

iemand over je ervaring kunt praten.

 

Een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) is een stoornis die ontstaat als een trauma om de een of andere reden niet goed verwerkt kan worden. Het

verwerken van traumatische gebeurtenissen is een langdurig en moeilijk proces, en soms komt iemand daar niet goed doorheen. Hij of zij kan het trauma niet verwerken en blijft er als het ware 'insteken', waardoor zijn of haar leven totaal ontregeld kan geraken.

Voorbeelden gedragsveranderingen door trauma:

  • Nachtmerries waarbij het trauma opnieuw beleefd wordt
  • Wensen en behoeften niet kenbaar kunnen maken
  • Wantrouwend en achterdochtig zijn
  • Angstig zijn/vermijden van of tonen van afhankelijk gedrag
  • Dwangmatig controlerend gedrag

Wat is een angst-fobie

Het woord fobie komt van het Griekse woord 'fobos’, dat vlucht of angst betekend. Fobieën worden dan ook altijd gezien als een angststoornis.Dat wil zeggen dat fobische mensen gebukt gaan onder irreële, ongezonde angsten.

Ieder mens heeft gezonde angst in zich; het waarschuwt ons immers voor gevaar. Iemand die aan een fobie lijdt, heeft echter last van ongezonde angsten voor specifieke zaken of situaties.

Hierin onderscheidt een fobie zich van andere angststoornissen: de angst is altijd op iets gericht, wat dat 'iets' ook is. Deze angsten zijn zo extreem, dat ze leiden tot het vermijden en ontvluchten van situaties die de angst kunnen oproepen.

De zaken waar iemand met een fobie bang voor is, zijn in werkelijkheid niet gevaarlijk. Dat de angst dus ongegrond is, zien fobische personen over het algemeen zelf ook in.

De fobie neemt echter in de angst situaties de overhand: alle ratio verdwijnt en het angstgevoel domineert alles. Naarmate iemand zich meer en meer overgeeft aan een fobie, worden er steeds meer situaties ontweken en ontvlucht. De fobie neemt zo een grotere rol aan en vormt een belemmering in het dagelijks leven.

Het verschil tussen trauma en fobie

Er is een verschil tussen een fobie en een trauma. Als je gedrag nog steeds negatief wordt beïnvloed door een vervelende gebeurtenis ooit, dan heb je een trauma.

Je hebt een fobie als je ergens zonder ‘reden’ bang voor bent en je het onderwerp van je angst groter maakt dan het in werkelijkheid is. Het onschuldige veldmuisje dat een enorm gevaarte wordt...