Burn-out

Een burn-out is een energiestoornis, ontstaan door emotionele uitputting en meestal zichtbaar wordt binnen iemands beroepsleven.  De persoon in kwestie blijft geven en geven. Persoonsgebonden kenmerken zijn de aanleiding tot het terecht komen in een burn-out.   

Ook hooggevoeligheid kan een oorzaak zijn. Door mentale en fysieke uitputting wordt leven, overleven en daalt het energieniveau meer en meer.

In sommige gevallen kan een burn-out zelfs de dood tot gevolg hebben als er niet tijdig medische hulp wordt ingeschakeld.

Het is een sluipend proces. Het werken aan de kenmerken is iet voldoende want dit veroorzaakt terugval. Het juist kijken en dan werken aan het gedrag en de daarbij behrende overtuigingen geeft echte verandering op lange terijn. 

Je krijgt immers geen burn-out van de éne op de andere dag.

Waarom krijg je een burn-out? 

Er zijn verschillende stadia in het burn-outproces, maar niet iedereen neemt hierin gelijke stappen. Sommige personen slaan stappen over en ook de duurtijd van een dergelijke stap kan van persoon tot persoon verschillen.

De stappen kunnen we als volgt onderverdelen:

 1. de drang om te bewijzen
 2. harder werken
 3. behoeften verwaarlozen
 4. verdringing van conflicten
 5. herziening van waarden
 6. ontkenning van problemen
 7. zich terugtrekken
 8. gedragsveranderingen
 9. depersonalisatie
 10. innerlijke leegte
 11. depressie
 12. burn-outsyndroom (wat kan leiden tot de dood)

Hulp hierbij kan geboden worden door een Life Coach. Hij/zij helpt je door je jezelf te laten ontplooien en weer gezond te worden. Je gaat begrijpen wat je ziek gemaakt heeft en je overtuigingen worden herbekeken van zodra je voldoende gezond bent om veranderingen door te kunnen voeren. Nadien ga je op de werkvloer in je dagelijkse routine het geïntegreerde tot uitvoer brengen. Daarbij volgt je persoonlijke Life Coach je nauwgezet op. Terugval is niet mogelijk omdat je aan jezelf hebt gewerkt de dingen anders te doen, op jouw maner. Je kent en herkent de "stressoren" en weet je weet hier nu mee om te gaan. Dit voorkomt terugval en je blijft op het "gezonde" pad. 

C MORE - YOU retrait/bootcamp

 

"Retraite-Bootkamp in Italië met Cornelle : 

                      "Rust in je hoofd"

 

C More Coaching Burn-out

Eerst bekijken we in hoeverre de burn-out je te pakken heeft. Ben je te moe dan kan er niet aan verandering worden gewerkt en starten we eerst het ‘noodplan’ op. Hierna gaan we zien vanuit welke gedachten, overtuigingen jij leeft. Dan gaan we hieraan werken omdat je gaat leren grenzen aangeven. 

Workshop Burn-out

In deze workshop ga je leren hoe het 12-stappenplan met een werknemer/cliënt te doorlopen en hoe het sluipende proces uit te leggen aan de persoon. Het fysieke, het emotionele en het mentale proces ga je door specifieke tools kunnen uitfilteren. Je gaat leren wat een noodplan is en hoe je de burn-out kan “stoppen”, de ommekeer teweeg kan brengen, de “stressor “volledig in beeld krijgen en hieraan te werken.