C More Coaching Burn-out

Eerst bekijken we in hoeverre de burn-out je te pakken heeft. Ben je te moe dan kan er niet aan verandering worden gewerkt en starten we eerst het ‘noodplan’ op. Hierna gaan we zien vanuit welke gedachten, overtuigingen jij leeft. Dan gaan we hieraan werken omdat je gaat leren grenzen aangeven. 

Coaching 2-3 maanden (wekelijks)

Wij gaan naar de bron van het gedrag en dit is basis voor verandering in denken en doen. Door de kern van het gedrag te identificeren en te benoemen, leggen we de basis voor anders denken en anders handelen.

Het draait hierbij om zowel de verstands- als de gevoelszaken. Ook de overtuigingen die ontstaan zijn (mede door de hooggevoeligheid) worden aangepakt en naar de eigen waarden in de normen getransmuteerd.

De werkelijke emotie en de daarbij ontstane gevoelens worden intrinsiek geherwaardeerd, zo kunnen vernieuwde waarden en normen ontstaan, passend bij de gevoelswereld van jou.

Verandering dient vanuit het eigen gevoel komen en mag geen kunstje zijn want dit werkt NOOIT!

 

Werkpunten:

 1. Vaststellen van bestaand gedrag.
 2. Identificeren van de bron voor dit gedrag.
 3. Spiegeling van het gedrag
 4. Creëren draagvlak door persoonsgerichte feedback
 5. Aanreiken van handvatten om anders te denken en anders te handelen.
 6. Borging door prikkeling en zelfmanagement.

 

Doel: Verkrijgen van inzicht in de eigen kwaliteiten, vaardigheden en competenties en indien nodig HSP management.

          Verkrijgen van inzicht in valkuilen en onbewust gedrag, waarden en normen besef.

 

Empowerment

 

 1. Dit onderdeel is bedoeld om de eigenwaarde en het zelfvertrouwen verder te ontplooien en te versterken. De onderdelen zijn er op gericht om de innerlijk kracht te laten groeien en persoonlijk sterker te worden.
 2. Het geeft beter inzicht in het gedrag van mensen en hoe daar, vanuit de innerlijke
 3. kracht, mee om te gaan.
 4. Zeker bij personen zoals Els die hooggevoelig zijn is dit onderdeel belangrijk om bij het eigen gevoel, en de intuïtie te kunnen en durven blijven.
 5. De assertiviteit om daadwerkelijk in balans te blijven is essentieel, zodat er geen terugval kan zijn.

 

Werkpunten:

 1. Het eigen gedrag doorzien en effectief communiceren.
 2. Doorbreken gewoontes.
 3. Opkomen voor jezelf met respect voor jezelf en de ander = assertiviteit
 4. Omgaan met angst en boosheid
 5. Omgaan met onzekerheid
 6. Nee zeggen
 7. Leren omgaan met "moeilijke mensen"

 

Doel:

Dit onderdeel zal resulteren in een sterkere positie, een betere kijk op de eigen vaardigheden en de wijze hoe deze optimaal ingezet kunnen worden.

Het zelfvertrouwen zal sterk toenemen en de omgang met anderen zal vanuit de eigen kracht komen en niet vanuit terughoudendheid.

Assertief gedrag wat leidt tot zelfrespect is nu de waarde die heeft de plaats ingenomen van a-sociaal gedrag wat leidde tot zelfdestructie.

 

Resultaat

Een gezonde levens- en werkattitude en een merkbare gedragsverandering, emotioneel sterk en volledig in balans. 

 

Doel gehele traject:

Je bent nu assertiever geworden en weet heel goed je grenzen aan te geven. Je lichaam voelt nu uitgerust en fit aan waardoor je weer het werkveld in kan gaan. Ook weet je dit nu in balans te houden.
Je zal niet meer terugvallen in het oude gedrag omdat je in het NU leeft op jouw eigen manier. Je kunt nu overzicht behouden waardoor je rust in hoofd kan behouden. Jij kiest wanneer je wat doet, wanneer en met wie...

Locatie: 
Opleiding datums: 
Prijs per: 
Uur tarief
Prijs: 
€ 125.00

Het uurtarief is inclusief de ondersteuning tussen de coachingsmomenten in, de trajectplannen maken en versturen naar de huisarts en het bedrijf/instelling, alsmede het opstellen van het noodplan en de mantelzorg informeren. Overlegmomenten met werkgever zijn in het uurtarief inbegrepen.