Talentontplooiing

In veel bedrijven wordt er niet veel aan talentontplooiing gedaan en dit om verschillende redenen. Binnen de HR afdelingen is kennis van aanpak voor het ontwikkelen van talent niet altijd accuraat aanwezig. Vandaar dat er beroep gedaan wordt op de leidinggevenden die dit gaan moeten inplannen. Door dit doorschuiven van verantwoordelijkheid wordt er veel ingeboet op dit terrein. Toch brengt goed ontwikkeld talent succes.

Goed leiderschap, de diverse manieren van open netwerken en ruimte voor nieuwe ideeën en ontwikkeling zijn van zeer groot belang voor een vitale kenniseconomie. Kenniseconomie heeft al bewezen dat het percentage van ziekteverzuim snel daalt binnen bedrijven. Het naar buiten kunnen laten komen van dit talent door het te ontplooien is een proces wat alleen maar een win-win situatie geeft voor én het bedrijf én de medewerkers.

Het is nu de tijd dat mensen zich weer mogen bewijzen in het dagelijkse werk. De focus ligt dan op hun sterke punten en het bedrijf geeft ze de kans om verder te groeien via bredere en wisselende functies.

Er is niets mis mee om een medewerker tot het inzicht te brengen wat hij/zij wel goed kan en minder goed kan. Door het talent van de persoon in te zetten in de organisatie in welke vorm dan ook geeft meer voldoening en meer succes. Zo groeien bedrijven en medewerkers naar elkaar toe, is de verstandhouding beter en de verantwoordelijkheid neemt toe.